PRIVACYVERKLARING GEBRUIKERS

Cliek voor GDPR Update

Datum van inwerkingtreding: 1 oktober 2016

Mariette.be verzamelt informatie over u wanneer u onze mobiele applicaties, websites en andere online producten en diensten gebruikt (gezamenlijk de “Diensten”) en via andere interacties en communicaties die u met ons hebt. Als u in België woont, worden de Diensten verleend door Deal System BVBA en is deze Privacyverklaring van toepassing op informatie verzameld en gebruikt door Mariette.be. (Deal System BVBA en Mariette.be worden hierin gezamenlijk “Mariette.be” of “wij” of “we” genoemd).

Reikwijdte en toepassing

Deze Privacyverklaring (“Verklaring”) is van toepassing op personen die onze apps en onze Diensten gebruiken (“Gebruikers”).

Verzamelen van informatie

Informatie die u ons verstrekt

We verzamelen informatie die u direct aan ons verstrekt, zoals wanneer u uw account creëert of wijzigt, on-demand-diensten verlangt, contact opneemt met de klantenservice of op andere wijze met ons communiceert. Deze informatie omvat onder meer: naam, e-mail, telefoonnummer, postadres, profielfoto, betalingsmethode, verzochte items en andere informatie die u verstrekt.

Informatie die we verzamelen via uw gebruik van onze diensten

Wanneer u onze Diensten gebruikt, verzamelen we informatie over u in de volgende algemene categorieën:

 • Informatie over de locatie: Als u de Mariette.be app toestemming geeft voor toegang tot locatiediensten via het toestemmingssysteem gebruikt door uw mobiele besturingssysteem (“platform”) verzamelen we de precieze locatie van uw apparaat wanneer de app op de voorgrond of achtergrond openstaat. We kunnen uw locatie ook bij benadering achterhalen via uw IP-adres.
 • Informatie over uw contactpersonen: Als u de Mariette.be app toegang geeft tot het adresboek op uw apparaat via het toestemmingssysteem gebruikt door uw mobiele platform hebben we toegang tot namen en contactinformatie uit uw adresboek om sociale interactie via onze Diensten mogelijk te maken en voor andere doeleinden omschreven in deze Verklaring of op het moment van goedkeuring of verzameling.
 • Informatie over transacties: We verzamelen transactiegegevens met betrekking tot uw gebruik van onze Diensten, waaronder de soort dienst gevraagd, de datum en tijd waarop de dienst werd verstrekt, en andere bijbehorende transactiegegevens.
 • Gebruikers- en voorkeursinformatie: We verzamelen informatie over hoe u en bezoekers van de site contact hebben met onze Diensten, aangegeven voorkeuren en gekozen instellingen. In sommige gevallen doen we dit via het gebruik van cookies, pixel tags en soortgelijke technologieën die unieke identificatiecodes creëren en bewaren.
 • Apparaatinformatie: We kunnen informatie over uw mobiele apparaat verzamelen waaronder, bijvoorbeeld, het hardwaremodel, besturingssysteem en versie, bestandsnamen en versies, voorkeurstaal, unieke apparaatidentificatiecode, reclame-identificatiecodes, serienummers, apparaatbewegingsinformatie en mobiele netwerkinformatie.
 • Loginformatie: Wanneer u contact hebt met de Diensten verzamelen we serverlogs, die informatie kunnen bevatten zoals het IP-adres van het apparaat, toegangsdata en -tijden, app-functies of bekeken pagina's, app crashes en andere systeemactiviteiten, soort browser en sites of diensten van derden die u gebruikte voordat u contact had met onze Diensten.

Belangrijke informatie over platformtoestemmingen

De meeste mobiele platformen (iOS, Android enz.) hebben bepaalde soorten apparaatgegevens waartoe apps geen toegang hebben zonder uw goedkeuring. En deze platformen hebben verschillende toestemmingssystemen om uw goedkeuring te verkrijgen. Het iOS-platform zal u de eerste keer waarschuwen als de Mariette-app toestemming wil voor toegang tot bepaalde soorten gegevens en zal u dit verzoek laten goedkeuren (of niet goedkeuren). Android-apparaten zullen u informeren over de toestemmingen die de Mariette -app vraagt voordat u de app voor het eerst gebruikt, en uw gebruik van de app vormt uw goedkeuring.

Informatie die we uit andere bronnen halen

We kunnen ook informatie ontvangen uit andere bronnen en die combineren met informatie die we via onze Diensten verzamelen. Bijvoorbeeld:

 • Als u ervoor kiest uw Mariette-account te koppelen aan, te creëren of erop in te loggen met een sociale mediadienst (bv. Facebook) of als u communiceert met een aparte app of website die onze API gebruikt (of wiens API wij gebruiken) kunnen we informatie over u of uw connecties ontvangen van die site of app.
 • Wanneer u on-demand-diensten vraagt, kunnen onze Partners ons een Gebruikersbeoordeling geven na het verlenen van diensten aan u.

Gebruik van informatie

We kunnen de informatie die we over u verzamelen gebruiken om:

 • onze Diensten te verlenen, onderhouden en verbeteren, waaronder bijvoorbeeld het maken van producten en diensten verstrekken (en gerelateerde informatie sturen) nieuwe functies ontwikkelen, klantenservice verlenen aan Gebruikers, veiligheidsfuncties ontwikkelen, gebruikers verifiëren en product-updates en administratieve berichten sturen;
 • interne werkzaamheden uit te voeren, waaronder bijvoorbeeld om fraude en misbruik van onze Diensten te voorkomen; om softwarebugs en operationele problemen op te lossen; om gegevensanalyse uit te voeren, te testen en onderzoek te doen; en om gebruiks- en activiteitstrends te volgen en te analyseren;
 • berichten te sturen of communicatie mogelijk te maken tussen u en een Partner.
 • u berichten te sturen waarvan we denken dat ze interessant zijn voor u, waaronder informatie over producten, diensten, promoties, nieuws en evenementen van Mariette.be en andere bedrijven, indien toegestaan en overeenkomstig toepasselijke lokale wetgeving; en om wedstrijden, sweepstakes of andere promotiedeelnames te verwerken en gerelateerde beloningen toe te wijzen;
 • de Diensten te personaliseren en te verbeteren, waaronder om functies, content, sociale connecties, doorverwijzingen en advertenties te verstrekken of aan te bevelen.

We kunnen de informatie beschreven in deze Verklaring overdragen naar en verwerken en opslaan.

Het uitwisselen van informatie

We kunnen de informatie die we over u verzamelen, uitwisselen zoals beschreven in deze Verklaring of zoals beschreven ten tijde van de verzameling of uitwisseling, waaronder als volgt:

Via onze Diensten

We kunnen uw informatie uitwisselen:

 • met onze Partners om hen in staat te stellen de Diensten te verlenen die u verlangt. We kunnen bijvoorbeeld uw naam, foto (indien u die hebt verstrekt), gemiddelde Gebruikersbeoordeling;
 • met derden om u een dienst te verlenen die u via een partnerschap of promotionele aanbieding van een derde of van ons hebt gevraagd;
 • met het algemene publiek als u content inzendt bij een openbaar forum, zoals blog comments, social media posts of andere functies van onze Diensten die te zien zijn door het algemene publiek;
 • met derden waarmee wij van u informatie mogen delen, bijvoorbeeld andere apps of websites die integreren met onze API of Diensten, of derden met een API of Dienst waarmee wij integreren.

Andere belangrijke uitwisseling

We kunnen uw informatie uitwisselen:

 • met dochterondernemingen en gelieerde entiteiten van Mariette.be die diensten verlenen of gegevensverwerking uitvoeren namens ons, of voor gegevenscentralisatie en/of logistieke doeleinden;
 • met verkopers, consulenten, marketingpartners en andere dienstproviders die toegang moeten hebben tot dergelijke informatie om namens ons werk uit te voeren;
 • in antwoord op een verzoek tot informatie door een bevoegde instantie als wij denken dat bekendmaking in overeenstemming is met, of anderszins vereist is door toepasselijke wetgeving, regelgeving of een juridische procedure;
 • met rechtshandhavingsfunctionarissen, overheidsinstanties of andere derden als we denken dat uw handelingen niet in overeenstemming zijn met onze Gebruikersafspraken, Dienstvoorwaarden of -beleidslijnen, of om de rechten, de eigendom of de veiligheid van Mariette.be of anderen te beschermen;
 • in verband met of tijdens onderhandelingen over fusies, verkoop van bedrijfsactiva, consolidaties of herstructureringen, financieringen of acquisities van ons gehele bedrijf of een gedeelte ervan door of in een ander bedrijf;
 • als we u op een andere manier informeren en u instemt met de uitwisseling; en
 • in een geaggregeerde en/of anonieme vorm die niet redelijkerwijs kan worden gebruikt om u te identificeren.

Functies voor Social Sharing

De Diensten kunnen integreren met functies voor social sharing en andere gerelateerde tools waarmee u acties kunt delen die u onderneemt op onze Diensten met andere apps, sites of media en vice versa. Uw gebruik van deze functies maakt het uitwisselen van informatie met uw vrienden of het publiek mogelijk, afhankelijk van de instellingen die u afspreekt met de social sharing-dienst. Bekijk de privacybeleidslijnen van deze social sharing-diensten voor meer informatie over hoe zij de gegevens behandelen die u hen verstrekt of via hen deelt.

Analyse- en reclamediensten verstrekt door anderen

We kunnen anderen toestaan publiekmetings- en analysediensten voor ons te verstrekken, om advertenties namens ons op het internet te plaatsen en om de prestatie van deze advertenties te volgen en er verslag van te doen. Deze entiteiten kunnen cookies, webbakens, SDK's en andere technologieën gebruiken om uw apparaat te identificeren wanneer u onze site bezoekt en onze Diensten gebruikt, evenals wanneer u andere online sites en diensten bezoekt. Voor meer informatie over deze technologieën en dienstproviders zie onze Cookieverklaring.

Uw keuzes

Accountinformatie

U kunt uw accountinformatie te allen tijde corrigeren door in te loggen op uw online of in-app account. Als u uw account wilt annuleren, e-mail ons dan op mariette.be. Merk op dat wij in sommige gevallen bepaalde informatie over u kunnen bewaren zoals wettelijk vereist of voor legitieme zakelijke doeleinden voor zover wettelijk toegestaan.

Toegangsrechten

Mariette.be zal individuele verzoeken inwilligen met betrekking tot toegang, correctie en/of verwijdering van de persoonlijke gegevens die zij opslaat, in overeenstemming met toepasselijke wetgeving.

Informatie over de locatie

We vragen toestemming voor het verzamelen door onze app van de precieze locaties van uw apparaat via het toestemmingssysteem gebruikt door uw mobiele besturingssysteem. Als u aanvankelijk de verzameling van deze informatie goedkeurt, kunt u het later uitschakelen door de locatie-instellingen te wijzigen op uw mobiele apparaat. Dit zal echter uw mogelijkheid beperken om bepaalde functies van onze Diensten te gebruiken. Daarnaast zult u door het uitschakelen van het verzamelen van precieze locaties van uw apparaat door onze mogelijkheid om uw locatie bij benadering af te leiden van uw IP-adres.

Contactinformatie

We kunnen ook toestemming vragen voor de verzameling en synchronisatie door onze app van contactinformatie vanaf uw apparaat via het toestemmingssysteem gebruikt door uw mobiele besturingssysteem. Als u aanvankelijk de verzameling van deze informatie goedkeurt, kunnen iOS-gebruikers dit later uitschakelen door de contactinstellingen op hun mobiele apparaat te wijzigen. Het Android-platform heeft een dergelijke instelling niet.

Wijzigingen in de Verklaring

We kunnen deze Verklaring van tijd tot tijd wijzigen. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen in de manier waarop we uw persoonlijke informatie behandelen, of in de Verklaring, zullen we u via de Diensten of via een ander middel zoals e-mail hierover een mededeling doen. Uw verdere gebruik van de Diensten na deze mededeling vormt uw goedkeuring van deze wijzigingen. We moedigen u aan deze Verklaring regelmatig te bekijken voor de meest recente informatie over onze privacypraktijken.

Neem contact met ons op

Als u vragen hebt over deze Privacyverklaring, neem dan contact met ons op: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of schrijf ons: Deal System SPRL, Attn: Legal, 262 Van Volxemlaan, 1190 Brussel, België.