ALGEMENE VOORWAARDEN

Laatst bijgewerkt: 18 november  2016

1. Contractuele Verhouding

Deze Gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”) bepalen uw gebruik of toegang, dat/die een persoon, tot applicaties, websites, inhoud, producten en diensten (de “Diensten”) beschikbaar gesteld door Deal System BVBA / Mariette.be, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch Recht, met  zetel te  1190 BRUSSEL, Van Volxemlaan 262 (« Deal System  »).

GELIEVE DEZE VOORWAARDEN AANDACHTIG TE LEZEN ALVORENS TOEGANG TE NEMEN TOT OF GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIENSTEN.

Door uw toegang tot en gebruik van de Diensten sluit u een overeenkomst met Deal System en aanvaardt u zonder voorbehoud dat deze Voorwaarden de contractuele relatie berheersen. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, mag u geen toegang nemen tot of gebruik maken van de Diensten.

Enkel deze Voorwaarden bepalen de rechten en plichten van de partijen en, desgevallend,  vervangen uitdrukkelijk voorafgaande akkoorden of overeenkomsten met u.

Deal System mag op ider ogenblik een einde stellen aan de contractuele relatie zonder vooropzeg noch vergoeding. Deal System mag  onmiddellijk deze Voorwaarden of elke Dienst wijzigen of beëindigen, of in het algemeen stoppen met het verlenen van of de toegang weigeren tot de Diensten of elk deel ervan. Aanvullende voorwaarden kunnen alleen toepasbaar zijn op bepaalde Diensten, zoals regelsvoor een specifiek evenement, activiteit of promotie, en deze aanvullende voorwaarden zullen aan u kenbaar worden gemaakt in het kader van de  betrokken Diensten. De aanvullende voorwaarden zijn in aanvulling op, en zullen geacht worden deel uit te maken van de Voorwaarden. De aanvullende voorwaarden zullen voorrang hebben op deze Voorwaarden in geval van conflict in het kader van de toepasselijke Diensten.

Deal System  mag de Voorwaarden met betrekking tot de diensten  wijzigen. Wijzigingen worden van kracht bij het vermelden van de aangepaste Voorwaarden op deze locatie. Uw aanvaarding van de gewijzigde  Voorwaarden zal blijken uit  uw  toegang tot of gebruik van de Diensten na de vermelding van de gewijzigde Voorwaarden op deze site.

De persoonlijke informaties met betrekking tot de Diensten worden ingezameld en gebruikt  overeenkomstig het Privacybeleid van Deal System  en is te vinden op https://www.mariette.be/nl/privacyverklaring-gebruikers. Deal System  kan elke mogelijke noodzakelijke informatie verschaffen aan een claimverwerker of een verzekeraar (inclusief uw contactgegevens) in geval van een klacht, geschil of conflict, waaronder een ongeval, met betrekking tot u of een Externe leverancier en dergelijke informatie en gegevens is noodzakelijk om de klacht, het geschil of het conflict op te lossen.

2. De Diensten

Deal System stelt ter uwer beschikking een technologisch platform dat gebruikers toestaat om, via de mobiele applicaties en websites verschaft door Deal System , diensten en prestaties te organiseran  en te plannen in het kader van het gebruik van dienstencheques met onafhankelijke externe leveranciers van dergelijke diensten, inclusief onafhankelijke externe bedrijven aktief in de cleaning, vervoer, interimdie een overeenkomst hebben afgesloten met Deal System  of haar aangesloten bedrijven (“Externe leveranciers”).

Concreet, deal System selekteert bedrijven aktief in het stelsel van dienstencheques die op het territorium dat u interesseert de aktiviteiten ontwikkelen waarop u beroep wilt doen.   

Wanneer u een aanvraagformulier voor diensten overmaakt op de technologisch platform, maakt Deal System de aanvraag over aan de bedrijven die erop kunnen antwoorden.  

De bedrijven aan welke uw aanvraag werd overgemaakt hebben de mogelijkheid om u rechtstreeks hun voorstellen voor te leggen. Deal System belast zich met het beheren van de communicatie tussen de bedrijven en uzelf waar waarborgt niet dat uw aanvraag zal worden beantwoord door één of meerdere bedrijven.

In de hypothese dat uw aanvraag meer dan ...X antwoorden krijgt, deal System zal ze schikken, eerst op basis van de adequatie van de offertes en daarna, tussen de aangepaste offertes, in afnemende volgorde van kwaliteit van de profielen.

Eens de keuze gemaakt tussen de offertes, u wordt opnieuw on contact gesteld met de website van het door u gekozen bedrijf waarmee u een overeenkomst kan aangaan. Deal System kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de uitvoering van de prestatieovereenkomst die u hebt aangegaan met het gekozen bedrijf.

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, worden de Diensten allen ter beschikking gesteld voor uw persoonlijk, niet-commmerciële gebruik.

U ERKENT DAT DEAL SYSTEM ENKEL DE HIERBOVEN BESCHREVEN DIENSTEN VERSCHAFT EN GEENZINS DIENSTEN VERSCHAFT OF OPTREEDT ONDER DE DIENSTENCHEQUES REGULATIE EN DAT DERGELIJK DIENSTEN WORDEN VERSCHAFT DOOR ONAFHANKELIJKE EXTERNE AANNEMERS DIE NIET WERKEN IN DIENSTVERBAND OF ALS ONDER-AANNEMERS VOOR DEAL SYSTEM .

Licentie.

Onderhevig aan uw nakoming van deze Voorwaarden, verleent Deal Systemu een beperkte, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, herroepbare en niet-overdraagbare licentie om: (i) toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Applicaties op uw persoonlijke toestel uitsluitend met betrekking tot uw gebruik van de Diensten; en (ii) toegang te krijgen tot en gebruik te maken van elke inhoud, informatie en gerelateerde materialen die beschikbaar kunnen worden gesteld door de Diensten, in elk geval uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden aan Deal Systemen haar licentiegevers.

Beperkingen.

U mag: (i) geen auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten uit elk willekeurig onderdeel van de Diensten verwijderen; (ii) de Diensten niet reproduceren, wijzigen, afgeleide werken voorbereiden op basis van, verspreiden, licentiëren, leasen, verkopen, doorverkopen, overbrengen, openbaar tonen, openbaar uitvoeren, verzenden, streamen, uitzenden of anderszins exploiteren, behalve als dit uitdrukkelijk is toegestaan door Deal System; (iii) de Diensten niet decompileren, reverse engineeren of demonteren behalve als dit toegestaan is door de toepasselijke wetgeving; (iv) niet verwijzen naar, spiegelen of kaderen van een onderdeel van de Diensten; (v) programma's of scripts niet opstarten of dit veroorzaken met als doel het verzamelen, indexeren, inwinnen, of anderszins dataminen van elk onderdeel van de Diensten of de activiteit en/of functionaliteit van een onderdeel van de Diensten niet onnodig verzwaren of belemmeren; of (vi) niet pogen om onbevoegde toegang te verkrijgen tot of belemmeren van om een onderdeel van de Diensten en de gerelateerde systemen of netwerken.Voorziening van de Diensten

U erkent dat onderdelen van de Diensten beschikbaar kunnen worden gesteld door de verschillende merken van Deal System , inclusief de merken behandelen op heden naar verwezen als “Deal System BVBA,”  “Mariette”, “Mariette.be”, “Mariet”, en “mariet.be”.

Diensten van derden en Inhoud.

De Diensten kunnen ter beschikking worden gesteld of geraadpleegd met betrekking tot diensten van derden en inhoud (inclusief reclame) waarover Deal System  geen controle heeft. U erkent dat de verschillende gebruiksvoorwaarden en privacy beleidslijnen op uw gebruik van dergelijke diensten van derden en inhoud van toepassing kunnen zijn. Deal System  deelt dergelijke diensten van derden en inhoud niet en in geen geval zal Deal System verantwoordelijk zijn of aansprakelijk worden gesteld voor een van de producten of diensten van dergelijke externe leveranciers. Bovendien zijn Apple Inc., Google, Inc., of Microsoft Corporation en/of hun toepasselijke internationale dochterondernemingen en aangesloten bedrijven externe begunstigden in dit contract als u toegang neemt tot de Diensten en gebruikmaakt van Applicaties ontworpen voor respectievelijk Apple IOS, Android, of Microsoft Windows. Deze externe begunstigden zijn geen partijen in dit contract en zijn niet verantwoordelijk, op wat voor manier dan ook, voor het verschaffen van Dienstenondersteuning. Uw toegang tot deze Diensten door gebruik te maken van deze apparaten is onderhevig aan voorwaarden vervat in de toepasselijke, externe dienstvoorwaarden van de begunstigde.

Eigendom.

De diensten en alle rechten daarin zijn en blijven de eigendom van Deal System  of de eigendom van de licentiegevers van Deal System . Noch deze Voorwaarden, noch uw gebruik van de Diensten verleent u rechten: (i) op of met betrekking tot de Diensten behalve voor de bovenvermelde beperkte verleende vergunning, of (ii) het gebruik of de verwijzing op wat voor manier dan ook naar de bedrijfsnamen, logo's, product -en dienstnamen, handelsmerken of dienstmerken van Deal System BVBA of haar licentiegevers.

3. Uw gebruik van de Diensten

Gebruikersaccounts.

Om gebruik te kunnen maken van alle onderdelen van de Diensten, moet u zich registeren en een actieve persoonlijke Dienstenaccount hebben (“Account”). U moet minstens 18 jaar oud zijn, of de leeftijd van wettelijke meerderjarigheid in uw jurisdictie (als dit geen 18 is), om een Account te verkrijgen.

Om uw Account te registreren dient u bepaalde persoonlijke informatie in te dienen bij Deal System , zoals uw naam, adres, mobiel telefoonnummer. U gaat akkoord om accurate, volledige en recente informatie in uw Account weer te geven. Indien u geen accurate, volledige en recente accountinformatie hebt, kan dit leiden tot het blokkeren van de toegang en het gebruik van de Diensten of de beëindiging van de Overeenkomst tussen Deal System  en u. U bent verantwoordelijk voor elke activiteit die ontstaat onder uw Account, en u gaat akkoord om uw accountgebruikersnaam -en wachtwoord te allen tijde geheim te houden. Tenzij schriftelijk anderszins toegelaten door Deal System , kunt u slechts één Account bezitten.

Gebruikersvereisten en Gedrag.

De Diensten zijn niet beschikbaar voor gebruik door personen onder de leeftijd van 18 jaar. U mag geen derden machtigen om uw Account te gebruiken, en u mag geen personen onder de leeftijd van 18 toestaan om diensten van Externe leveranciers te ontvangen tenzij ze door u worden begeleid. U mag uw Account niet toewijzen of anderszins overdragen aan andere personen of entiteiten. U gaat akkoord met alle toepasselijke wetten als u gebruik maakt van de Diensten, en u mag alleen de Diensten voor legale doeleinden gebruiken. U zult tijdens uw gebruik van de Diensten geen overlast, hinder, ongemak of eigendomsschade veroorzaken, aan zowel de Externe leverancier als aan enige andere partij. In bepaalde gevallen kunt u worden gevraagd om een identiteitsbewijs te verstrekken om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Diensten.

Tekstberichten.

Door een Account aan te maken, gaat u ermee akkoord dat de Diensten u informatieve tekstberichten (SMS) kunnen sturen als onderdeel van de normale bedrijfsvoering van uw gebruik van de Diensten. U kunt zich op elk moment afmelden van het ontvangen van tekstberichten (SMS) van Deal System  door een e-mail te versturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., waarbij u aanduidt dat u niet langer wenst om dergelijke berichten te ontvangen, samen met een telefoonnummer van het mobiele toestel waarop de tekstberichten ontvangen worden. U erkent dat afmelden van het ontvangen van tekstberichten (SMS) invloed kan hebben op uw gebruik van de Diensten.

Promotiecodes.

Deal System  kan, naar eigen goeddunken, promotiecodes ontwerpen die kunnen worden ingewisseld voor accountkrediet, of andere functionaliteiten of voordelen met betrekking tot de Diensten en/of Diensten van een Externe leverancier, onderhevig aan aanvullende voorwaarden die Deal System  opstelt per afzonderlijke promotiecode (“Promotiecodes”). U gaat akkoord dat de Promotiecodes: (i) moeten worden gebruikt voor de doelgroep en het beoogde doel, en op rechtmatige wijze; (ii) niet mogen worden gedupliceerd, verkocht of overgedragen op welke wijze dan ook, of beschikbaar worden gesteld aan het algemene publiek (noch in publieke vorm, noch op andere wijze), tenzij uitdrukkelijk toegestaan door Deal System ; (iii) op elk moment kunnen worden uitgeschakeld door Deal System  voor welke reden dan ook en zonder aansprakelijkheid van Deal System ; (iv) alleen mogen worden gebruikt overeenkomstig de specifieke voorwaarden die Deal System  opstelt voor dergelijke Promotiecodes; (v) niet in contanten kunnen worden omgezet; en (vi) kunnen vervallen vóór uw gebruik. Deal System  behoudt zich het recht voor om krediet of andere functionaliteiten of voordelen verkregen door het gebruik van de Promotiecodes door u of een andere gebruiker te weigerenof af te trekken in het geval Deal System  vaststelt dat het gebruik of de inwisseling van de promotiecode per vergissing, frauduleus, illegaal of in schending was met de toepasselijke voorwaarden voor Promotiecodes of deze Voorwaarden.

Verstrekte Gebruikersinhoud.

Deal System  kan, naar eigen goeddunken, u toestaan om tekstuele, audio-, en/of visuele inhoud en informatie, inclusief commentaar en feedback met betrekking tot de Diensten, aanvang van ondersteuningsaanvragen en inzendingen van projecten voor wedstrijden en promoties in te dienen, te uploaden, te publiceren of anderszins beschikbaar te stellen aan Deal System  via de Diensten. (“Gebruikersinhoud”). Elke Gebruikersinhoud die door u wordt verschaft, blijft uw eigendom. Door de Gebruikersinhoud aan Deal System  te verstrekken, kent u Deal System  een wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepbare, overdraagbare, royalty-vrije licentie toe met het recht om dergelijke Gebruikersinhoud te sublicentiëren, gebruiken, kopiëren, wijzigen, afgeleide werken van te maken, verspreiden, openbaar te tonen, openbaar uit te voeren, of op elke wijze te exploiteren in alle formaten en distributiekanalen die nu bekend zijn of die later zouden worden ontwikkeld (inclusief met betrekking tot de Diensten en de activiteiten van Deal System en op externe websites en Diensten), zonder verdere kennisgeving aan of toestemming van u, en zonder een betalingsverplichting aan u of andere personen of entiteiten.

U verklaart en garandeert hierbij dat: (i) u ofwel de enige en exclusieve eigenaar bent van alle Gebruikersinhoud, of dat u alle rechten, licenties, toestemmingen en noodzakelijke vrijgaven bezit om Deal System  de licentie voor de Gebruikersinhoud toe te kennen zoals hierboven uiteengezet; en (ii) noch de Gebruikersinhoud, noch uw indiening, uploaden, publiceren of op welke wijze dan ook beschikbaar stellen van dergelijke Gebruikersinhoud, noch het gebruik van de Gebruikersinhoud door Deal System  zoals hierin toegestaan, een inbreuk is op, ongepast is of een overtreding is van de intellectuele eigendom of eigendomsrechten, alsook publicatie -of privacy rechten, van derden, of zal leiden tot een schending van een toepasselijke wet- of regelgeving.

U gaat akkoord om geen Gebruikersinhoud te verschaffen die lasterlijk, smadend, haatdragend, gewelddadig, obsceen, pornografisch, onrechtmatig, of anderszins aanstootgevend is, zoals bepaald door Deal System  naar eigen goeddunken, ongeacht het feit of dit materiaal al of niet wettelijk is beschermd. Deal System  kan, maar zal hiertoe niet worden verplicht, Gebruikersinhoud beoordelen, controleren of verwijderen, naar eigen goeddunken, op elk moment, om elke mogelijke reden, zonder kennisgeving aan u.

Netwerktoegang en Apparaten.

U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van toegang tot het gegevensnetwerk, noodzakelijk voor het gebruik van de Diensten. Uw mobiele netwerkgegevens en sms-tarieven en -kosten kunnen van toepassing zijn als u toegang neemt tot of gebruikmaakt van de Diensten via een draadloos apparaat en u bent verantwoordelijk voor dergelijke tarieven en kosten. U bent verantwoordelijk voor het aanschaffen en updaten van compatibele hardware of apparaten, noodzakelijk voor de toegang tot en gebruik van de Diensten en applicaties en alle bijkomende updates hiervan. Deal System  garandeert niet dat de Diensten, of elk onderdeel hiervan, zullen werken op bepaalde hardware of apparaten. Bovendien kunnen de Diensten onderhevig zijn aan storingen en vertragingen inherent aan het gebruik van het internet en elektronische communicatie zonder dat Deal System hiervoor aansprakelijk zou kunnen worden gesteld.

4. Betaling

U begrijpt dat het gebruik van de Diensten kan leiden tot kosten voor de diensten of goederen die u ontvangt van een Externe leverancier (“Kosten”).

=> U erkent een rekening te hebben geopend bij Sodexo/gelijkgestelde overheid en dat u beschikt over dienstenchecks om de Externe leveranciers te betalen.

=> U erkent dat Deal System enkel een tussenpersoon is.

=> U erkent dat Deal System  niet tussenkomt in de transactie tussen de gebruiker en de Externe levenrancier.

=> U erkent dat Deal System niet aansprakelijk is voor de gerechtelijke procedures dat de Externe leverancier zou instellen

=> U erkent dat Deal System geenzins aansprakelijk is voor de eventuele schade veroorzaakt door de Externe leverancier noch voor een slechte uitvoering of een wanuitvoering van de overeengekomen prestaties.

5. Disclaimers; Beperking van Aansprakelijkheid; Schadevergoeding.

DISCLAIMER.

DE DIENSTEN WORDEN VERSCHAFT “IN HUIDIGE STAAT” EN ”ZOALS BESCHIKBAAR”. Deal System  ONTKENT ALLE VERKLARINGEN EN GARANTIES, UITDRUKKELIJK, IMPLICIET OF STATUTAIR, NIET UITDRUKKELIJK BESCHREVEN IN DEZE VOORWAARDEN, MET INBEGRIP VAN DE IMPLICIETE GARANTIES  VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL EN NIET-SCHENDING. BOVENDIEN MAAKT Deal System  GEEN VERKLARING, GARANTIE, OF WAARBORG BETREFFENDE DE BETROUWBAARHEID, DE TIJDIGHEID, DE KWALITEIT, DE GESCHIKTHEID OF DE BESCHIKBAARHEID VAN DE DIENSTEN OF OPGEVRAAGDE DIENSTEN OF GOEDEREN DOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, OF DAT DE DIENSTEN ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZULLEN ZIJN. Deal System BVBA WAARBORGT NIET DE KWALITEIT, DE GESCHIKTHEID, DE VEILIGHEID OF DE CAPACITEIT VAN EXTERNE LEVERANCIERS. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET GEHELE RISICO DAT VOORTKOMT UIT UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, EN ELKE OPGEVRAAGDE DIENST OF PRODUCT MET BETREKKING HIERMEE, VOLLEDIG VOOR UW REKENING IS, IN DE BREEDSTE ZIN DOOR DE WET TOEGESTAAN.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.

Deal System  IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, EXEMPLAIRE OF GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIP VAN VERLOREN WINSTEN, VERLOREN GEGEVENS, PERSOONLIJK LETSEL OF EIGENDOMSSCHADE MET BETREKKING TOT, IN VERBAND MET, OF DIE ANDERSZINS VOORTKOMT UIT OM HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, ZELFS ALS Deal System BVBA GEWAARSCHUWD WERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. Deal System  IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ALLE SCHADE, AANSPRAKELIJKHEID OF VERLIEZEN DIE VOORTVLOEIEN UIT: (I) UW GEBRUIK VAN OF AFHANKELIJKHEID VAN DE DIENSTEN OF UW ONVERMOGEN OM TOT DE DIENSTEN TOEGANG TE NEMEN OF TE GEBRUIKEN; OF (II) OM ELKE TRANSACTIE OF VERBAND TUSSEN U EN ELKE EXTERNE LEVERANCIER, OOK ALS Deal System  VAN DE MOGELIJKHEID OP DERGELIJKE SCHADE WERD GEWAARSCHUWD. Deal System  IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERTRAGING OF TEKORTKOMING DIE VOORTVLOEIT UIT OORZAKEN WAAROVER Deal System  REDELIJKERWIJZE GEEN INVLOED HEEFT.

DE BEPERKINGEN EN DE DISCLAIMER IN DEZE SECTIE 5 ZIJN NIET BESTEMD ALS EEN BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID OF UW RECHTEN ALS CONSUMENT DIE NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

Schadevergoeding.

U gaat akkoord om Deal System  en haar bestuurders/zaakvoeders, directeurs, werknemers en agenten te vrijwaren van elke en alle schadeclaims, eisen, verliezen, aansprakelijkheden en onkosten (inclusief advocaatkosten) die voortvloeien uit of met betrekking tot: (i) uw gebruik van de Diensten of diensten of goederen verkregen door uw gebruik van de Diensten; (ii) uw breuk of schending van een van deze Voorwaarden; (iii) het gebruik van uw Gebruikersinhoud door Deal System ; of (iv) uw schending van de rechten van derden, inclusief een Externe leverancier.

6. Toepasselijk recht; Bevoegdheid.

Deze Voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan en moeten worden uitgelegd volgens de wetten van België. Elk geschil, conflict, claim of strijdigheid, die voortvloeit uit of ruimschoots in verband met of met betrekking tot de Diensten of deze Voorwaarden, waaronder die op het gebied van geldigheid, samenstelling of uitvoerbaarheid (elk “Geschil”), moet eerst verplicht worden onderworpen aan een bemiddelingsprocedure. Partijen verbinden er zich toe om hun best efforts te doen teneinde een minnelijke regeling te treffen. Indien er voor een dergelijk Geschil niet binnen zestig (60) dagen na indiening van het verzoek tot bemiddeling geen schikking is bereikt, kan hetgeschil worden aanhangig gemaakt voor  de Rechtbanken van Brussel, zetelend in de Nederlandse taal en voor de geschillen die onder zijn bevoegdheid vallen, voor de Vrederechter van het kanton VORST.  

7. Andere Bepalingen

Claims op overtreding van het auteursrecht.

De claims op auteursrechtovertreding moeten naar de aangewezen agent van Deal System  worden verzonden. Raadpleeg de webpagina van Deal System  op https://www.mariette.be/nl/contact-b voor het aangewezen adres en extra informatie.

Kennisgeving.

Deal System kan een kennisgeving sturen door middel van een algemene kennisgeving op de Diensten, e-mail naar uw e-mailadres van uw Account, of door een schriftelijke mededeling die naar uw adres wordt verzonden zoals weergegeven in uw Account. U kunt Deal System een kennisgeving sturen door middel van een schriftelijke mededeling naar het adres van DEAL SYSTEM  262 Van Volxemlaan, 1190 Vorst, België.

Algemeen.

U kunt het voordeel van deze Voorwaarden niet in zijn geheel of gedeeltelijk toewijzen of overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Deal Sytem. U geeft uw toestemming aan Deal System voor het toewijzen of overdragen van deze Voorwaarden in zijn geheel of gedeeltelijk, inclusief aan: (i) een dochteronderneming of een aangesloten bedrijf; (ii) een verwerver van het eigen vermogen, bedrijfsactiviteiten of activa van DEAL SYSTEM ; of (iii) een opvolger door een fusie. Er mag geen joint venture, samenwerking, tewerkstelling of agentschapovereenkomst bestaan tussen u, DEAL SYSTEM  of Externe leveranciers als gevolg van het contract tussen u en DEAL SYSTEM  of het gebruik van de Diensten.

Indien een van de bepalingen van deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt geacht onder een wet, dan wordt een dergelijke bepaling of een deel ervan geacht geen deel uit te maken van deze Voorwaarden, maar blijft de wettigheid, geldigheid en uitvoerbaarheid van de rest van deze Voorwaarden onverminderd van kracht. In dat geval zullen de partijen de (het) onwettige, ongeldige en onuitvoerbare (deel van de) bepaling vervangen voor een (deel van een) bepaling die wettig, geldig en uitvoerbaar is en die tot in de grootst mogelijke mate een vergelijkbaar effect heeft als de (het) onwettige, ongeldige of onuitvoerbare (deel van de) bepalingen, inzake de inhoud en het doel van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden omvatten de volledige Overeenkomst en het akkoord van de partijen ten aanzien van het onderwerp ervan en vervangt en komt in de plaats alle voorafgaande of gelijktijdige overeenkomsten of akkoorden ten aanzien van een dergelijk onderwerp. In deze Voorwaarden betekenen de woorden “inclusief” en “omvatten”, “inclusief, maar niet beperkt tot”.